7.jpg

Att väcka uppmärksamhet i sociala medier

I den här kursen kommer du få lära dig att komponera budskap, väcka engagemang och utvärdera dina kommunikationsinsatser på sociala medier.     

Här nedan ser du kursens tre moduler där varje modul motsvarar ett av kursens lärandemål. Varje kursmodul består av en video, en podd och ett avsnitt med information om hur du kan lära dig mer på egen hand.

Modulen ”Examination” är till för dig som vill gå vidare och examineras för att, förutom ditt kursdiplom, även få högskolepoäng för kursen.

Kursens lärandemål är följande och innebär att du efter kursens slut ska kunna:
– beskriva och diskutera hur text och bild används med fokus på optimering i sociala medier.
– beskriva och diskutera digitala budskap med fokus på emotioner och engagemang ur ett mottagarperspektiv.
– beskriva och diskutera metoder för att mäta de digitala budskapens genomslag i sociala medier

Har du några frågor under kursens gång vill vi att du kontaktar någon av oss kursansvariga:

Ann Ottestig
E-post: ann.ottestig@miun.se

Lena Lundgren
E-post: lena.lundgren@miun.se