Läs mer

How to shoot video that doesn´t suck, Steve Stockman, Workman Publishing, kapitel 61 – 77

Öva och bli bättre

Att göra en intervju med tillhörande klippbilder är en bra övning. Hitta en historia och gör en kort intervju med någon.

Tänk på hur du väljer att placera personen. Tänk också på hur du formulerar dina frågor. Det är inte dig och dina frågor publiken vill höra. Publiken vill ta del av känslorna som intervjupersonen förmedlar. 

Filma några klippbilder till din intervju och tänk på bildutsnitt och bildkomposition.

  • Vad ser vi i bakgrunden?
  • På vilket sätt bidrar den valda platsen till din berättelse?
  • Vilken scen passar till din intervju?

 

Visa upp din video för några vänner och be om feedback.

  • Vad var bra?
  • Gick budskapet fram?
  • Vad var intressant?