Registrera dig

Vill du ta högskolepoäng?

Då måste du kontakta fakultetshandläggare Kerstin Nyström för att registrera dig som student.

Innan du gör det är du kursdeltagare. Som kursdeltagare får du ett kursbevis på att du deltagit, men du behöver inte lämna in några examinationsuppgifter för bedömning.

Väljer du att registrera dig som student på kursen och lämnar in examinationsuppgifter som blir godkända så får du ett kursbevis och 3 högskolepoäng.

För att registrera dig så skickar du ett mejl till kerstin.nystrom@miun.se och meddelar att du vill registrera dig på kursen JO002U och meddelar ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Examination

Lärandemål: 

Redogör metoder för att publicera och sprida videor på sociala medier.

Uppgift: Hur arbetar ditt företag med video?

Intervjua den som är ansvarig för vad ni publicerar på sociala medier. Om det är du som är ansvarig kan du själv besvara frågorna samt intervjua närmsta chef. Sammanfatta sedan dina svar i en löpande text där du besvarar frågorna:

  • När använder företaget video för att kommunicera?
  •  vilka kanaler kommunicerar företaget med video?
  • Publicerar företaget olika typer av videor i olika kanaler? Om ja, hur skiljer de sig åt? Om nej, varför inte? 
  • Vad vill företaget uppnå när de använder sig av video?
  • Vilken är företagets målgrupp? Hur anpassar man sina videor med tanke på den?

Resonera också kring om du anser att företaget har en bra strategi i sitt videoarbete samt ge konkreta råd på hur det kan förbättras. Du ska också hitta ett bra exempel på en social video och diskutera varför den fungerar. 

”Rapporten” ska vara mellan 1 000 och 1 500 ord lång och mejlas till Mattias Vesslegård, mattias.vesslegard@miun.se.